محتوای درس فرایندهای اتفاقی (کارشناسی ارشد)


کتابهای مرجع درس فرایندهای تصادفی:


1- Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes, Second Edition

ترجمه این کتاب توسط دکتر شهرام منصوری از انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق تهران به نام " احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی" موجود است.

کپی این کتاب در انتشارات دانشگاه تحت عنوان جزوه فرایندهای اتفاقی موجود است که جهت حضور سر کلاس همراه داشتن این جزوه یا کتاب الزامی است


2- Probability, Statistics and_Random_Processes For Electrical Engineering, Third Edition, Alberto Leon-Garcia

3- Probability, Random Variables and stochastic processes, Fourth edition, Athanasios Papoulis, S. Unnikrishna Pillai

دانلود ویرایش سوم کتاب مرجع شماره 3

متن انگلیسی ویرایش چهارم مرجع شماره 3 را می توانید از استاد درس بگیرید

وب سایت کتاب مرجع شماره 3 شامل حل المسائل و پاورپوینت های ارائه درس

ترجمه کتاب مرجع شماره 3 ویرایش چهارم تحت نام " احتمال، متغیرها و فرایندهای تصادفی" توسط محمود دیانی انتشارات نص در دو جلد موجود است


نحوه محاسبه نمره نهایی درس

امتحان میان ترم           6 نمره از فصل های 1، 2، 3 و 4 کتاب مرجع شماره (1) 

امتحان پایان ترم           9 نمره از فصل های 5، 6 و 7 کتاب مرجع شماره (1)

حل تکالیف       
          2 نمره
انجام پروژه کامپیوتری
     3 نمره


مطالب کمکی :

کتاب آشنایی با تحلیل ماتریس ها و جبر خطی

جزوه خلاصه درس بر اساس کتاب مرجع (2)

محتوای درس بر اساس کتاب مرجع (3)

جزوه خلاصه درس بر اساس کتاب مرجع (3)

دانلود مجموعه سوالات درس فرایندهای تصادفی

دانلود راهنمای برنامه نویسی با متلب مناسب انجام پروژه کامپیوتری نهایی درس فرایندهای تصادفی

 

دانلود جزوه دست نویس فارسی درس فرایندهای اتفاقی دکتر نادر اصفهانی

تعدادی مساله حل شده در انتهای این جزوه موجود است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد

دانلود نمونه تمرینات حل شده سری (1 تا 5)

درس فرایند دانشگاه سهند تبریز


تکالیف


تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل اول کتاب مرجع شماره (1)
شماره های 71، 76، 79، 80، 82
مهلت تحویل هفته سوم ترم


تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های فصل دوم کتاب مرجع شماره (1)
شماره های 57، 58، 61، 62، 64، 66، 68، 70، 76

مهلت تحویل هفته پنجم ترم


تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل سوم کتاب مرجع شماره (1)
شماره های 57، 58، 61، 65، 68

مهلت تحویل هفته هفتم ترم


تکلیف شماره (4) :
حل تمرین های فصل چهارم کتاب مرجع شماره (1)
شماره های 69، 70، 72، 76، 82

مهلت تحویل هفته نهم ترم


تکلیف شماره (5) :
حل تمرین های فصل پنجم کتاب مرجع شماره (1)
شماره های 63 تا 82

مهلت تحویل هفته یازدهم ترم


تکلیف شماره (6) :
حل تمرین های فصل ششم کتاب مرجع شماره (1)
شماره های 46 تا 70

مهلت تحویل هفته سیزدهم ترم


تکلیف شماره (7) :
حل تمرین های فصل هفتم کتاب مرجع شماره (1)
شماره های 25 تا 35 

مهلت تحویل هفته پانزدهم ترم


پروژه کامپیوتری نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394

دانلود فایل شرح پروژه کامپیوتری

دانلود فایل راهنمای انجام پروژه کامپیوتری

ارسال گزارش پروژه کامپیوتری به صورت فایل Word شامل برنامه Matlab نوشته شده و Plot های رسم شده و ارسال آن از طریق ایمیل تا آخر بهمن ماه 1394

ارائه شفاهی پروژه کامپیوتری و اجرای برنامه اواخر بهمن ماه 1394