مثال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

تقویم آموزشی نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی 96-1395

انتخاب واحد

دوشنبه و سه شنبه (4 و 5 یهمن) : ورودی های 93 و ماقبل

چهارشنبه و پنج شنبه (6 و 7 بهمن) : ورودی های 94

شنبه و یک شنبه (9 و 10 بهمن) : ورودی های 95

دوشنبه تا پنج شنبه (11 و 14 بهمن) : همه ورودی ها

ثبت نام ورودی های جدید از شنبه 9 بهمن
شروع کلاس ها (هفته اول) از شنبه 16 بهمن
انتخاب واحد با تاخیر شنبه و یک شنبه (23 و 24 بهمن)
حذف و اضافه شنبه (30 بهمن) تا چهارشنبه (4 اسفند)

پایان کلاس ها (هفته شانزدهم)

18 خرداد
حذف اضطراری دروس هفته یازدهم ترم
امتحانات پایان ترم از 20 خرداد تا 3 تیر

 
وب سایت دانشگاه ثبت نام رشته های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه ازاد جهرم برای ترم بهمن در وب سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
رشته های تحصیلی دانشگاه تکمیل ظرفیت پرستاری و مامایی برای ترم بهمن در وب سایت آزمون

صفحه اینستاگرام دانشگاه

Azadjahrom_Uni

 کانال تلگرام اطلاع رسانی دانشگاه (تابلو اعلانات دانشگاه)

Azadjahrom

  شماره تماس های دانشگاه جهت ارتباط با بخش های مختلف دانشگاه
سایت خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی سایت دانشگاه آزاد اسلامی